Ihopslagning av klasser mm

Klass P06 och P07 är ihopslagna till nya klassen P06/07.

Klass F11 och F12/13 är ihopslagna till nya klassen F11/12/13.

F06 och F08 klasserna utgår.