DISPENSER

Alla lag har generell dispens för en (1) överårig spelare, som får vara högst ett år äldre än den åldersklass laget spelar i. Har ert lag däremot fler än en (1) överårig spelare, måste ni ansöka om dispens för samtliga överåriga spelare i truppen

Samtliga dispensansökningar behandlas av  Västsvenska Innebandyförbundet

Frågor om dispenser besvaras på mejl:   dispenser@goteborgfloorballfestival.se

Ansökan om dispens görs via denna länk:  DISPENSANSÖKAN 
En dispensavgift på 250 SEK per spelare tas ut för beviljad dispens.    

Observera att ni inte - utan att ha sökt om och fått dispens - får ha flera överåriga spelare som byter av varandra från match till match.  

Spelare med dispens (sökt såväl som generell) får enbart delta i den klass där dispensen gäller. Maximalt tre (3) överåriga spelare med dispens är tillåtna per match  och maximalt fem (5) dispenser för överåriga spelare per lag är tillåtet.  

Sista dagen att ansöka om dispens är den 15 april 2023. Dispenser som av extraordinära skäl behöver sökas efter den 15 april 2023 debiteras 500 SEK per spelare, denna avgift måste betalas oavsett om dispensen beviljas eller ej. Dispenser sökta efter 15 april 2023 kommer inte behandlas förrän betalningen är mottagen.

Efter klockan 19.00 den 25 april 2023 behandlas inga nya dispenser oavsett skäl.

Yngre spelare får spela i äldre åldersklasser utan dispens. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens så länge reglementet för åldersindelning följs.

Om synnerliga skäl föreligger av personlig beskaffenhet kan avsteg från ovan punkter göras via särskild dispens.

Göteborg Floorball Festival har ej krav på glasögon för utländska spelare. För svenska spelare gäller Svenska Innebandyförbundets regler gällande krav på glasögon.