DELTAGARPAKET - Boende på skola

Lag som beställer boende på skola betalar per person oavsett om det rör spelare eller ledare.  Vi bokning av boende på skola så gör ni detta genom att logga in och lägga till detta i er anmälan.  Läs mer under menyfliken  Boende på skola .


ANMÄLNINGSAVGIFT - LAG

Tävlande klasser     |      3 195 kr/lag

Kämpande klasser  |      2 295 kr/lag

"EARLY BIRD" - erbjudande

Lag som anmäler sig senast 31 december 2022 får 500 kr rabatt på anmälningsavgiften.


VILKA ÖVRIGA KOSTNADER TILLKOMMER?

Önskar ni inget boende på skola så betalar ni endast lagets anmälningsavgift, inga ytterligare anmälningskostnader tillkommer. OBS! Om ni vill ha dispens för mer än 1 spelare så tillkommer dock dispensavgift. Läs mer i tävlingsreglementet

BETALNING AV AVGIFTER

Efter att er anmälan är gjord så får ni en bokningsbekräftelse med uppgifter om hur ni skall betala in anmälningsavgiften för laget. Betalningen skall vara oss tillhanda senast 20 dagar efter att anmälan är gjord

Anmälan är inte godkänd förrän betalningen har inkommit till oss.   Inbetalningsdatum för anmälningsavgiften gäller som anmälningsdatum.

Anmälan är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas ej vid ev urdragning.

Betalning av deltagarpaket för boende på skola skall vara oss tillhanda senast 31 mars.  Läs mer under menyfliken  Boende på skola .

* Om myndighetsbeslut innebär att Göteborg Floorball Festival inte kan genomföras eller om en klass ställs in p g a för få anmälda lag, så får anmälda lag full återbetalning av såväl anmälnings- som deltagaravgift.